Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej XXVII konferencji naukowej z cyklu dendrologii historycznej i sztuki ogrodowej nt. Urban ecology and cultural heritage in the city Ekologia miejska i dziedzictwo kulturowe miasta, która odbędzie się

22-23.10.2020.

W związku z niepewną sytuacją epidemiczną proponujemy spotkanie online. Zgłoszenia tematów wystąpień prosimy przesyłać poprzez stronę https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/ do 20 września 2020, wraz z zaznaczeniem chęci publikacji w niżej zaprezentowanym zeszycie specjalnym lub wieloautorskiej monografii.

Zapraszamy do publikacji badań w czasopiśmie Sustainability (ISSN 2071-1050, IF 2.592, 70 pkt MNiSW) sekcja:

Sustainable Urban and Rural Development

w wydaniu specjalnym

pt. „Natural Environment and Cultural Heritage in the City, A Sustainability Perspective„. 

Termin przesyłania prac mija 28.02.2021 r.

Szczegóły nt. zeszytu specjalnego, wymogów redakcyjnych, sposobu przesyłania prac oraz kosztów znajdują się stronie: 

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/heritage_city_sus

Gorąco zachęcamy do wymiany poglądów i prezentacji swoich osiągnięć badawczych na konferencji oraz w postaci artykułów. Wzorem lat poprzednich, zapraszamy studentów do udziału w naukowym konkursie studenckim.

Opłata konferencyjna wynosi 240 zł z vat, koszty publikacji zgodne z cennikiem czasopisma MDPI. Słuchacze, goście specjalni oraz studenci nie ponoszą opłaty konferencyjnej.

Łączę wyrazy szacunku,

dr hab inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK

Recommended Articles

Skip to content