Apply Online

--- Obecnie rejestracja jest otwarta wyłącznie dla uczestników, którzy zamierzają uczestniczyć online w konferencji ---
 
--- At present, registration is open exclusively for participants who intend to attend the conference online ---
We are no longer accepting applications for the conference.


(1) information clause/ klauzula informacyjna RODO
Skip to content