XXIX conference in the series of garden art and historical dendrology, XI international edition: Resilient cultural landscapes – methods, applications and patterns

The aim of the conference will be to discuss the phenomenon of resilience of cultural landscape and its components to external pressures. To what extent are the values of cultural landscape able to spontaneously determine its resilience to contemporary transformations? Is the resilience of landscapes possible at all, and if so, to what extent and …

XXVIII Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej, X międzynarodowa edycja: Zmiana klimatu jako aktualne wyzwanie dla krajobrazów i dziedzictwa kulturowego

XXVIII Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej, X międzynarodowa edycja: Zmiana klimatu jako aktualne wyzwanie dla krajobrazów i dziedzictwa kulturowego

UWAGI TECHNICZNE: 1.        Wykorzystanie funkcji tłumaczenia wymaga korzystania z platformy Zoom przy wykorzystaniu tzw. klienta Zoom Meetings (nie ma takiej możliwości przy korzystaniu z przeglądarki). Klienta Zoom można pobrać tu: https://zoom.us/download#client_4meeting 2.        Zalecamy aktualizację klienta Zoom. Aktualna wersja na dziś (18.10.2021) to 5.8.1. Uwaga – klient Zoom na komputerach nie aktualizuje się automatycznie. W opcjach programu …

XXVIII Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej, X międzynarodowa edycja: Zmiana klimatu jako aktualne wyzwanie dla krajobrazów i dziedzictwa kulturowego

Celem konferencji będzie podjęcie ważnej dyskusji związanej ze zmianami klimatu zachodzącymi na świecie, wraz z identyfikacją aktualnych problemów i wyzwań związanych z utrzymaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego miast, wsi i otwartych przestrzeni. Poruszenie tej kwestii może znacząco zwiększyć świadomość korzyści związanych z ochroną dziedzictwa historycznego oraz wrażliwości i zagrożenia dla tych zabytków. Dziedzictwo kulturowe, które …

XXVII Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej, IX międzynarodowa edycja: Urban ecology and cultural heritage in the city

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej XXVII konferencji naukowej z cyklu dendrologii historycznej i sztuki ogrodowej nt. Urban ecology and cultural heritage in the city Ekologia miejska i dziedzictwo kulturowe miasta, która odbędzie się 22-23.10.2020. W związku z niepewną sytuacją epidemiczną proponujemy spotkanie online. Zgłoszenia tematów wystąpień prosimy przesyłać poprzez stronę https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/ do …

XXVI Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej: Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu

„Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu” to temat XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, która odbędzie się w dniach 24 i 25 października br. w Międzynarodowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24. Wydarzenie organizują Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej …

XXV Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej, VIII międzynarodowa edycja: Historyczna roślinność miast w kontekście zmieniających się kanonów piękna o obecnej

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Instytut Botaniki im. Władysława Szafera (PAN w Krakowie) organizują 25. konferencję naukową z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej oraz 8. edycję międzynarodową, w dniach 18-20 października br.  Tytuł konferencji to „Historyczna roślinność miast w …

XXIV Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej, VII międzynarodowa edycja:

Zapraszamy na XXIV konferencję naukową z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej w dniach 19-20 października 2017. Konferencja jest organizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej z Sekcją Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.  Konferencja wpisuje się cykl wydarzeń związanych z ustanowionym inicjatywą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – 20 października – Dniem Krajobrazu. Tematyka konferencji „Sacrum w komponowanej przestrzeni” dotyczyć będzie …