dr hab. inż. arch. prof. nadzw. PK Zbigniew Myczkowski

Przybliży on nam tematykę parków i ogrodów zabytkowych w referacie: ’Gerard Ciołek we wspomnieniach dawnych mistrzów’. Od 1979 r. profesor jest pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury.  Jest on autorem i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu ochrony i kształtowania obszarów chronionych i krajobrazu, ponad stu ewidencji konserwatorskich zabytkowych parków i ogrodów oraz ponad dwustu studiów projektów, realizacji oraz kilkudziesięciu ekspertyz.

Został dwukrotnie nagrodzony Złotym Medalem Ministra Kultury i Sztuki za działalność na rzecz ochrony zabytkowych parków i ogrodów (1986, 1988), złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” (1993, 2004) i Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005). Przez prezydenta RP został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010).
Jako współautor dokumentacji przyczynił się do wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO karpackich kościołów drewnianych (3 lipca 2003 r.).
W roku 2004 został laureat nagrody i medalu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. prof. Gerarda Ciołka, za zasługi w dziedzinie krajobrazu kulturowego i promowanie tej problematyki zarówno w kraju jak i zagranicą.


Profesor Daniela Perrotti, Architektury Krajobrazu na Uniwersytacie Katolickim w Louvain

Prowadzi badania dotyczące teorii i modeli procesów zachodzących w mieście w zakresie kształtowania krajobrazu, planowania i projektowania urbanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem opcji zielonej infrastruktury.
Działała jako główny badacz i współbadacz kilku projektów badawczych dotyczących zintegrowanej zielonej infrastruktury i modelowania metabolizmu miejskiego, we współpracy z partnerami akademickimi/przemysłowymi w Wielkiej Brytanii (Universities of Reading, Portsmouth, Leeds), Finlandia (Uniwersytet Aalto), Holandia (Uniwersytet Wageningen, AMS), Francja (Szkoła Krajobrazu Wersal, INRA, U of Lille), Włochy (Politecnico Milan), Hiszpania (UPValencia), Chiny (Xi’an Jiaotong Uni), Brazylia (UFMato Grosso).


Doktor Kasper Jakubowski

Kasper Jakubowski to pasjonat natury, Aktywista miejski, naukowiec (od 2019 r. z tytułem doktora), badacz eksplorujący miejskie nieużytki i dżungle. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska Miasta Krakowa. Architekt krajobrazu, projektant bylin, zafascynowany proekologicznymi nurtami w projektowaniu. Chrześcijański ekolog związany z REFA, który w swoich działaniach inspiruje się encykliką ekologiczną papieża Franciszka Laudato si’: W trosce o wspólny dom.
Jest autorem tekstów i wywiadów o syndromie deficytu (braku) natury, roli kontaktu z naturą w życiu dzieci i dorosłych, udostępnieniu przyrody oraz nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych w miastach.
Kacper jest inicjatorem i twórcą Dzieci w Naturę. Pełni funkcję prezesa fundacji, edukatora, jest jednym z autorów spacerowników i grafikiem.

Na konferencji zaprezentuje dla nas wystąpienie na temat:
Ekologiczne i edukacyjne aspekty kształtowania współczesnych terenów zieleni w miastach europejskich – inspiracje, korzyści,
rozwiązania


dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec

W latach 1990-1992 studiowała na Wydziale Architektury we Wrocławiu. W 1996 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2005 r obroniła pracę doktorską pt.: Widok z drogi. Krajobraz otwarty w percepcji dynamicznej, która w 2008 r. została wydana w formie monografii.
Od 1997 roku pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej.
Obecnie adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu.
Równolegle z pracą dydaktyczną kontynuuje praktykę zawodową. Zajmuje się teorią i praktyką studiów i analiz widokowych oraz projektowaniem i planowaniem. Od 2007 r. związana jest z pracownią architektoniczną – eM4. Pracownia Architektury Brataniec, współpraca ta przysporzyła jej wiele nagród w tym te najbardziej prestiżowe: Nominację do nagrody im. Miesa Van der Rohe oraz nagrodę główną w konkursie Życie w Architekturze.


dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek

Od 2006 roku zawodowo (naukowo i praktycznie) zajmuje się statyką drzew. Członek różnych organizacji branżowych: od 2009 roku Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Statyki Drzew (SIM – GROUP) z siedzibą w Szwajcarii, od 2011-go Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, a od 2014 roku do Polskiej Rady Arborystyki.

Posiadacz międzynarodowego certyfikatu Europejskiej Rady ds. Drzew – European Tree Technican nr 004489.  Jest  także egzaminatorem podczas certyfikacji na stopień European Tree Worker zgodnie z standardami EAC. Supervisor EAC.

Specjalizuje się w pomiarach, badaniach i ocenie stanu drzew. Stosuje różnorodne metody od wizualnej oceny przez szacunkową metodę SIA, badania tomografem akustycznym na pomiarach testem pociągowym SIM – elasto – inklino.


prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Biolog specjalizujący się w antropogenicznych przemianach szaty roślinnej oraz systematyce i geografii roślin naczyniowych, dyrektor Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w latach 1999–2011, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 1998–2004. Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. 

Skip to content