Zapraszamy na XXIV konferencję naukową z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej w dniach 19-20 października 2017. Konferencja jest organizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej z Sekcją Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.  Konferencja wpisuje się cykl wydarzeń związanych z ustanowionym inicjatywą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – 20 października – Dniem Krajobrazu.

Tematyka konferencji „Sacrum w komponowanej przestrzeni” dotyczyć będzie zjawiska sacrum występującego zarówno w tkance terenów zabudowanych miast i wsi jak i w strefach otwartych krajobrazów komponowanych, odwołując się do antropologii, teologii i eschatologii. – *Jako przykłady sacrum przywołać można zespoły klasztorne, cmentarne, miejsca kultu, kalwarie, aleje jak również elementy jednostkowe w postaci miejsc tragedii, pamięci, kapliczek. Wszystkie one wpływają na pełniejszy odbiór krajobrazów *- wyjaśniają organizatorzy. -* Sacrum wydobywane jest często przy realizacji współczesnych rozwiązań, które mogą uczytelniać tożsamość miejsca. Zjawisko to, oparte jest na wierze, pamięci wydarzeń historycznych, jak również jako miejsca wykreowane kulturowo.* Konferencja jest zaproszeniem do prezentacji rozważań nad zagadnieniem związanym z sacrum, poprzez wymianę doświadczeń studialnych, koncepcyjnych i realizacyjnych. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z zakresu historii sztuki ogrodowej, dendrologii stosowanej, projektanci architektury krajobrazu oraz przedstawiciele urzędów.

Więcej informacji: Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu <http://www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl>, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155, tel.: 12 628 24 64, 608-396-220, e-mail: lp.2o@awodorgoajcnerefnok

Recommended Articles