Mónica Luengo

Art Historian and Landscape Architect. Vicepresident of ICOMOS Spain.  Honorary Member and Former  President  of the International  Scientific Committee of Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA. Former Director of the Master Course on Cultural and Natural Heritage: innovation, research  and development, Andalucía International University. Member of l’Institut Européen de Jardins et Paysages.   Member of the Scientific Committee of the European Network of Historic Gardens. Her field of expertise is linked to theory and practice of cultural landscapes and to the research, restoration, conservation and management of historic gardens. She has also developed work related to World Heritage (evaluation process, expert meetings, nominations consultancy, etc.). During the past 15 years she has also organised seminars, exhibitions and has lectured internationally on cultural landscapes. She is principal of ATP,  landscape architecture office and has carried out projects for Master Plans and restoration of historic gardens. Her publications include historic gardens, restoration, management, cultural landscapes, etc.


prof. Norbert Kühn

Kierownik Katedry Technologii Roślinności i Zastosowania Roślin w Instytucie Architektury Krajobrazu i Planowania Środowiska na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Zajmuje się praktyką stosowania różnych roślin w warunkach miejskich oraz w ogrodach zabytkowych. 

Jest ekspertem w zakresie doboru i użycia bylin w ogrodach historycznych i współczesnych. Jego badania koncentrują się wokół wykorzystania roślinności spontanicznej w planowaniu miejskich terenów zieleni, zarządzania terenami zieleni oraz roślinności i wartości ogrodów zabytkowych w kontekście aktualnych przemian klimatycznych. Członek Międzynarodowej Rady Doradczej przy miejscu Światowego Dziedzictwa UNESCO Fürst-Pückler-Park/ Parku Mużakowskim w Bad Muskau / Łęknicy oraz przewodniczący naukowej rady zabytkowego ogrodu Karla Foerstera w Bornim koło Poczdamu. Prof. Norbert Kühn prowadzi badania w zakresie teorii planowania nasadzeń, szerokiego zastosowania nasadzeń bylinowych, projektowania z zastosowaniem roślinności spontanicznej, zarządzania terenami zieleni, historycznego zastosowania roślin oraz drzew w czasach zmian klimatu.


prof. Szymon Szewrański

profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ukończył inżynierię środowiska. Posiada doświadczenie w badaniach nad systemami GIS i wspomaganiem decyzji, zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem środowiskiem i przestrzenią, prawem i polityką środowiskową, ocenami oddziaływania na środowisko. Ma praktyczne doświadczenie w zintegrowanych systemach Business Intelligence + GIS m.in. Tableau i ArcGIS/QGIS. Studia podyplomowe: executive MBA Central Connecticut State University i PWr (2014), planowanie przestrzenne i urbanistyka (2007), systemy informacji geograficznej GIS (2005), prawo ochrony środowiska (2001), studia pedagogiczne (1999).


Prof. Dr. Michael Rohde

Prof. Dr. Michael Rohde jest dyrektorem ogrodów Fundacji Pruskich Pałaców i Ogrodów landu Berlin-Brandenburgia (SPSG) oraz honorowym profesorem historii ogrodów i konserwacji zabytków ogrodowych na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Jest architektem krajobrazu z bardzo bogatym praktycznym i naukowym doświadczeniem dydaktycznym i badawczym z zakresu historii ogrodów i ochrony zabytków ogrodów.

Od 2004 roku jest dyrektorem ogrodów Fundacji Pruskich Pałaców i Ogrodów landu Berlin-Brandenburgia (SPSG). Z zespołem około 200 pracowników w dziale ogrodowym realizuje państwowe zadania ochrony, badań i komunikacji dotyczące 15 ogrodów i parków na obszarze blisko 750 hektarów. Park Sanssouci jest najsłynniejszym parkiem w Niemczech, a drugim z kolei jest Ogród Pałacowy Charlottenburg w Berlinie. Unikalny krajobraz kulturowy Berlina – Poczdamu jest od 1990 roku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Od 2008 roku profesor honorowy konserwacji zabytków ogrodowych w Instytucie Architektury Krajobrazu i Planowania Środowiska (ILaUp) Politechniki (TU) w Berlinie. Kierownik licznych dofinansowanych zewnętrznie projektów badawczych.

Członek specjalistycznych stowarzyszeń / rad doradczych, w tym Niemieckiego Komitetu Narodowego ICOMOS (od 2006), jako członek-doradca Advisor Member of ICOMOS-IFLA International Scientific Committee on Cultural Landscapes (ISCCL) oraz DessauWörlitz Cultural Foundation (od 2018 jako członek założyciel i przewodniczący ). Autor i współredaktor wielu książek i artykułów.


mgr arch. kraj. Tony Willliams

Tony Williams jest głównym architektem krajobrazu w Insfrastrukturze Tansportowej Irlandii. Absolwent nauk przyrodniczych w specjalności botanika na Trinity College w Dublinie, uzyskał stopień magistra na kierunku Architektura Krajobrazu na University College w Dublinie. Obecnie uczestniczy w programie badań doktorskich z zakresu nauk przyrodniczych.

Jest pełnoprawnym członkiem Instytutu Irlandzkiego Krajobrazu (ILI), uczestniczy w posiedzeniach rady tej instytucji od 2005 r. Zajmował stanowisko członka honorowego. Sekretarz Instytutu w latach 2008-2011 i przewodniczący 2013-2016. Obecnie pełni funkcję członka honorowego i sekretarza. W latach 2007-2016 delegat krajowy do Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu (IFLA), od 2011 r. członek rady IFLA, do 2015 r. przewodniczący ds. edukacji i w latach 2015-2019 przewodniczący IFLA Europe. Członek narodowego komitetu ICOMOS zajmującego się krajobrazem kulturowym i grupy roboczej zajmującej się zagadnieniami związanymi ze światowym dziedzictwem. Zaangażowany w liczne inicjatywy stowarzyszeń IFLA i ILI, w szczególności jako przedstawiciel Europy z prawem głosu w grupach roboczych ds. zmian klimatu, zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na naturze.


Professor Verónica Fabio

(Director of the landscape studio, President of the Argentine Center of Landscape Architects and a Member of International Federation Landscape Architects, Head Professor of Vegetation II in the Department of Planning and Landscape Design, Faculty of Architecture, Design and Urbanism (FADU), University of Buenos Aires (UBA).


Dr arch. Marta Mirás

partner firma Green City Life:


mgr arch. kraj. Aleksander Lech

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zielonych dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.


Professor Liliana Veronica Fabio

Head Professor Vegetation II in the Department of Planning and Landscape
Design, Faculty of Architecture, Design and Urbanism (FADU), University of
Buenos Aires (UBA) Head Professor, Department of Posgraduate Studies, Faculty of Architecture,
Design and Urbanism, University of Buenos Aires
Researcher, Habitat and Energy Research Center, Faculty of Architecture,
Design and Urbanism, University of Buenos Aires
Researcher and Professor, School of Agriculture, University of Morón.

 

I have more than twenty years of experience in directing and delivering undergraduate programmes in Landscape Design at the Faculty of Architecture, Design and Urbanism at the University of Buenos Aires, and in professional practice and applied research in landscape design in Argentina. have acted at the Chairperson of the Argentinian Centre of Landscape Architects, the principal professional body in the field of landscape architecture in Argentina. Through these roles am well-networked across both higher education institutions and professional practices and other stakeholder groups (local and national government, social enterprises) and am skilled in stakeholder engagement, project management, implementation and impact activities. have personal expertise in planting and landscape design, and am the author of numerous publications aimed mainly at stakeholder and professional audiences. Currently direct the Breathe Respirar Programme: Conexus, founded by European Commission, Horizon 2020. University of Sheffield-University of Buenos Aires.


Marta Mirás

Doctor and architect (Universidad de Buenos Aires) and Specialist in Design and Landscape Planning (Universidad Torcuato Di Tella). Marta is a Board Member of the Faculty of Architecture, Design and Urbanism and Professor of History of Landscape and Environment, and Theory of Architecture. She dictates Doctorate and Master’s Seminars in national and international Universities and directs Doctoral and Master’s Projects and Theses. She is Main Researcher of the Institute of Latin American Art and Aesthetic Research Mario J. Buschiazzo and President of the Commission University of the Central Society of Architects. His doctoral thesis: „Images of public space: a Cultural History of Buenos Aires” received the first prize of the Central Society of Architects and Professional Council of Architecture and Urbanism (2014), in the published research category. She is the author of books and numerous articles of national and international publication on Landscape, Urbanism and Architecture.