1 RESULT

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej: Odporne krajobrazy kulturowe – metody, wdrożenia, wzorce

Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji o zjawisku odporności immunologicznej krajobrazu kulturowego i jego składowych. W jakim zakresie utrwalane wielowiekowo walory krajobrazu kulturowego są w stanie samoistnie determinować jego odporność na współczesne przekształcenia? Czy swoista odporność wrodzona krajobrazu jest w ogóle możliwa a jeśli tak to w jakim stopniu i przy użyciu jakich narzędzi można ją …