Veronica Fabio

Head Professor Vegetation II in the Department of Planning and Landscape Design, Faculty of Architecture, Design and Urbanism (FADU), University of Buenos Aires (UBA)

Head Professor, Department of Postgraduate Studies, Faculty of Architecture, Design and Urbanism, University of Buenos Aires

Researcher, Habitat and Energy Research Center, Faculty of Architecture, Design and Urbanism, University of Buenos Aires

Head Professor, Postgraduate Specialization in Urban Forestry, Institute of Habitat and Sustainability, National University of San Martin

Professor and researcher, Faculty  of Engineering and Agricultural Sciences-Catholic University of Argentina

I am interested in issues of social exclusion and inequity in relation to the landscape and the environment, and in how to address them from management and public policies.  I also seek to raise awareness about the importance of the landscape and its role in the health of the environment and the well-being of people.

I have more than twenty years of experience teaching undergraduate, post-graduate and master’s degrees in Landscape Planning and Design at the Faculty of Architecture, Design and Urbanism (FADU), the University of Buenos Aires (UBA) and other national and international universities. As well as in professional practice and applied research in landscape architecture.

I have served as President of the Argentine Center for Landscape Architects (CAAP), the main Professional Association of Landscape Architecture (CAAP) in Argentina, the only representative of the International Federation of Landscape Architects (IFLA). Through these functions I carry out actions with other institutions of higher education and professional practices interacting with the local, national government, NGOs and companies.

My experience lies in the articulation of stakeholders, project management, implementation and socio-environmental impact activities. I have personal experience in Design and Execution in works of Landscape Architecture, and I am the author of numerous publications aimed at the professional field and the general public.

I am currently dedicated to the research, exploration and dissemination of Nature-Based Solutions, attending to the current socio-environmental challenges. I lead a research project between FADU-UBA and the University of Sheffield (UK) called Breathe.


Albert Fekete

Albert FEKETE, PhD, DLA, is a graduated Landscape Architect, Head of the Institute of Landscape Architecture, Urban Planning and Garden Art (MATE), founder and curator of Hungarian Garden Heritage Foundation. He is Doctor in Landscape Architecture (PhD) and in Architecture (DLA), researcher, teacher, guest lecturer in several european and overseas universities, licenced landscape architect and licensed for renovation of heritage sites, with international design experiences. Founder and owner since 2000 of the Lépték Terv Landscape Office in Budapest and since 2007 of the AB PLAN Design Office in Romania. He is leader or co-author of more than 70 realized landscape projects related mainly to heritage site preservation in Hungary, Romania, Germany, Holland and Spain. Awarded among others in 14 design competitions and winner of several national and international professional recognitions, for instance the „Landscape Architect of the Year” prize in Hungary in 2012 and 2017, and the Europa Nostra Award in Research cathegory, in 2014. He is member of the stearing commitee of the Hungarian Association of Landscape Architects (HALA) and national delegate of the HALA in IFLA Europe.


Kasper Jakubowski

Kasper Jakubowski, dr inż. architekt krajobrazu i edukator. Dyrektor Kreatywny w Forest Maker. Prezes Fundacji Dzieci w Naturę. Twórca roślinnych instalacji artystycznych i ogrodów. Autor książki „Czwarta przyroda: sukcesja funkcji i przyrody nieużytków miejskich” (2020). Autor spacerowników po dzikiej przyrodzie Krakowa i Warszawa. Autor scenariusza i ilustracji do ścieżki edukacyjnej o czwartej przyrodzie na Kopcu Powstania Warszawskiego. Inicjuje i animuje działania proprzyrodnicze z lokalnymi społecznościami. Współprojektant zieleni na nagrodzonym osiedlu Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Prowadzi spacery w czwartej przyrodzie polskich miast. Propaguje sadzenie lasów kieszonkowych / mikrolasów w Polsce metodą Akiry Miyawakiego. Autor licznych artykułów, wywiadów i podcastów.


Jan Kazak

Jan K. Kazak is an Associate Professor at the Institute of Spatial Management at Wrocław University of Environmental and Life Sciences (Poland). He is a leader of the Leading Research Team: Sustainable Cities and Regions. In his research, he integrates social, environmental, and economic aspects of local and regional development. In recent years he extended his research activity within the Soundscape and Environmental Acoustics Laboratory, where he focuses on soundscapes of urban structures. He actively participates in various COST European networks, among others in Circular City Re.Solution: Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city. He was listed by Stanford University on the World’s Top 2% of Scientists List for Highest Citations in 2020. 


Viola Paola

Graduated in Conservation of Cultural and Environmental Heritage, she continued her training with Masters related to ornamental green. Since 2000 she has been working at the Royal Palace of Caserta – Ministry of Culture – where she is the contact person for the technical-scientific activities relating to the care and enhancement of the Gardens of the Royal Palace. She deals with the Monumental Trees and the ancient botanical collections present in the Park and in the English Garden. Tutor for educational projects on historic greenery, she also deals with the recognition of the documents of the Historical Archive relating to the creation and transformation of the Park and the ancient catalogues of plant species introduced and cultivated in the Park and in the Botanical Garden of the English Garden. She collaborates on projects and construction sites for the restoration and recovery of monumental greenery, and she is the contact person for the main national and international associations of historic gardens. Organizational contact person for scientific initiatives and exhibitions aimed at getting to know the gardens. She is currently a PhD student at the University of Bologna. She has produced scientific publications, articles in specialist journals and she has participated in study days and conferences on the theme of ornamental greenery and historic gardens. 


Bogusław Szmygin

prof dr hab.eng, Lublin University of Technology; head of Built Heritage Department; Dean of Civil Engineering and Architecture Faculty LUT (2005-12; 2016+); vice-rector LUT (2012-16).

He specializes in protection and conservation of architectural monuments (theory of conservation, revitalization of historical towns, protection and conservation of architectural monuments, World Heritage issues, protection of historic ruins).

Author of over 150 scientific articles (e.g monograph “Development of conservation doctrine in Poland in XX century”; “UNESCO World Heritage – Methodology and Management”); organizer of several scientific conferences, scientific and educational programmes; scientific editor of dozen proceedings; author of over 50 screenplays for educational films.

President ICOMOS Poland (2008+17; 2021+); president of ISC TheoPhil (2017+); chair of WHC in Poland (2010+2014); member of Scientific Committee Architecture and Urbanism Polish Academy of Science (2012+).  E-mail: szmygin@poczta.onet.pl 


Marek Siewniak

Em. profesor zwyczajny w Politechnice Krakowskiej

Studiował  leśnictwo i planowanie przestrzenne w Poznaniu, Dreźnie i Krakowie; dyplom Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie 1965. W 1970 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w Instytucie Rozwoju Lasu (Tharandt/Saksonia). Habilitacja w Instytucie Badawczym Leśnictwa w 1976 roku.  Tytuł profesora nauk rolniczych w 1986 r.  W latach 1970-1992 kolejno: adiunkt, docent i profesor w Oddziale Architektury Krajobrazu w Katedrze Pielęgnowania i Urządzania Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kierownik Samodzielnego Zakładu Dendrologii (1970 -1994). W latach 1979-80 pełnił funkcje prodziekana.

W latach  1994 -2008 profesor w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.

Od 1997 profesor w  Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W latach 1986-1997 pracownik naukowy Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo – Ogrodowych w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa). W latach 1979-1980 visiting professor w Instytucie Planowania Krajobrazu Politechniki Berlińskiej.

Przez wiele lat współpracował z Jerzym Waldorfem w zarządzie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi  Powązkami.

Współpracował jako konsultant i doradca w kilku ogrodach zabytkowych m.in. Łazienki Królewskie, Łańcut, Bad Muskau/Łęknica.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa(od 1975).

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 1993  do 2016) w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie  parki, ogrody, cmentarze oraz krajobraz kulturowy).

Supervisor European Arboricultural Council od  2011 r.

W latach 1984-1989 Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Leczenia i Pielęgnowania Drzew Ozdobnych. W latach 1996-2003 prezes, a od 2003 r. prezes honorowy Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew. Od 2000 r. polski reprezentant, w latach 2004-2008 vice-prezydent, 2008-2011 prezydent, a od 2011r. past-prezydent European Arboricultural Council (Europejskiej Rady ds. Drzew).

Członek Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. statyki drzewa (SAG) w Stuttgarcie (od 2005) oraz Międzynarodowej Grupy ds. pomiarów statyki drzewa (SIMGROUP) w Frick w Szwajcarii (od 2009). Ponadto członek Geselschaft für Ingeniuerbiologie oraz Deutsche Dendrologische Geselschaft.

Autor ponad 150 publikacji, współautor książek opublikowanych w różnych językach, prac studialnych, ekspertyz, analiz i projektów z zakresu dendrologii, arborystyki, rewaloryzacji ogrodów historycznych, ochrony krajobrazu, ekologii, urbanistyki, rekultywacji obszarów poprzemysłowych.