2 RESULTS

XXVI conference in the series of garden art and historical dendrology: Conservation and Ecological Aspects in Landscape Protection

“Conservation and ecological aspects in landscape protection” is the topic of the XXVI National Scientific Conference in the field of garden art and historical dendrology, which will be held on October 24 and 25 this year. at the International Center for Education and Research “Działownia” at ul. Warszawska 24. The event is organized by the …

XXV conference in the series of garden art and historical dendrology, VIII international edition: Historical urban greenery according to changes of beauty principles

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Instytut Botaniki im. Władysława Szafera (PAN w Krakowie) organizują 25. konferencję naukową z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej oraz 8. edycję międzynarodową, w dniach 18-20 października br.  Tytuł konferencji to „Historyczna roślinność miast w …