7 RESULTS

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej: Cele zrównoważonego rozwoju a zarządzanie krajobrazem kulturowym i jego elementami

Zapraszamy na jubileuszową XXX międzynarodową konferencję  nt. Sustainable development goals in managing the cultural and historic landscape  która odbędzie się 19-21.10.2023 w Krakowie w formule hybrydowej. Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 15 września 2023 roku. ==================================================================== Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 380 PLN i należy ją uiścić przelewem bankowym na konto: Politechnika Krakowska 380 PLN do zapłaty przelewem bankowym: …

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej: Odporne krajobrazy kulturowe – metody, wdrożenia, wzorce

Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji o zjawisku odporności immunologicznej krajobrazu kulturowego i jego składowych. W jakim zakresie utrwalane wielowiekowo walory krajobrazu kulturowego są w stanie samoistnie determinować jego odporność na współczesne przekształcenia? Czy swoista odporność wrodzona krajobrazu jest w ogóle możliwa a jeśli tak to w jakim stopniu i przy użyciu jakich narzędzi można ją …

XXVIII Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej, X międzynarodowa edycja: Zmiana klimatu jako aktualne wyzwanie dla krajobrazów i dziedzictwa kulturowego

XXVIII Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej, X międzynarodowa edycja: Zmiana klimatu jako aktualne wyzwanie dla krajobrazów i dziedzictwa kulturowego

UWAGI TECHNICZNE: 1.        Wykorzystanie funkcji tłumaczenia wymaga korzystania z platformy Zoom przy wykorzystaniu tzw. klienta Zoom Meetings (nie ma takiej możliwości przy korzystaniu z przeglądarki). Klienta Zoom można pobrać tu: https://zoom.us/download#client_4meeting 2.        Zalecamy aktualizację klienta Zoom. Aktualna wersja na dziś (18.10.2021) to 5.8.1. Uwaga – klient Zoom na komputerach nie aktualizuje się automatycznie. W opcjach programu …

XXVIII Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej, X międzynarodowa edycja: Zmiana klimatu jako aktualne wyzwanie dla krajobrazów i dziedzictwa kulturowego

Celem konferencji będzie podjęcie ważnej dyskusji związanej ze zmianami klimatu zachodzącymi na świecie, wraz z identyfikacją aktualnych problemów i wyzwań związanych z utrzymaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego miast, wsi i otwartych przestrzeni. Poruszenie tej kwestii może znacząco zwiększyć świadomość korzyści związanych z ochroną dziedzictwa historycznego oraz wrażliwości i zagrożenia dla tych zabytków. Dziedzictwo kulturowe, które …

XXVII Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej, IX międzynarodowa edycja: Urban ecology and cultural heritage in the city

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej XXVII konferencji naukowej z cyklu dendrologii historycznej i sztuki ogrodowej nt. Urban ecology and cultural heritage in the city Ekologia miejska i dziedzictwo kulturowe miasta, która odbędzie się 22-23.10.2020. W związku z niepewną sytuacją epidemiczną proponujemy spotkanie online. Zgłoszenia tematów wystąpień prosimy przesyłać poprzez stronę https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/ do …

XXVI Konferencja w Zakresie Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej: Aspekty Konserwatorskie i Ekologiczne w Ochronie Krajobrazu

„Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu” to temat XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, która odbędzie się w dniach 24 i 25 października br. w Międzynarodowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24. Wydarzenie organizują Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej …