1 RESULT

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej: Cele zrównoważonego rozwoju a zarządzanie krajobrazem kulturowym i jego elementami

Zapraszamy na jubileuszową XXX międzynarodową konferencję  nt. Sustainable development goals in managing the cultural and historic landscape  która odbędzie się 19-21.10.2023 w Krakowie w formule hybrydowej. Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 15 września 2023 roku. ==================================================================== Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 380 PLN i należy ją uiścić przelewem bankowym na konto: Politechnika Krakowska 380 PLN do zapłaty przelewem bankowym: …